iStock 000016387993XSmall

Gynekolog

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, hos vår spesialist i gynekologi. Områder som vår spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer jobber med:

- Svangerskapskontroller
- Ultralyd av gravide
- Gynekologiske kontroller
- Hormonforstyrrelser
- Prevensjon -informasjon om spiral,p-sprøyter,p-piller og andre alternativer/
- Blødningforstyrrelser Celleprøve og ev biopsi
- Kjønnssykdommer:
kondylomersopp 

Gynekologiskkontroll  1300kr
/en kontroll  omfatter- gynekologisk undersøkelse, ultralyd av kvinnelige kjønnnsorganer, cytologi, kolonoskopi, henvinsnig, resept
(+47) 22 209 001