iStock 000016387993XSmall

Gynekolog

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, hos vår spesialist i gynekologi. Områder som vår spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer jobber med:

- Svangerskapskontroller
- Ultralyd av gravide
- Gynekologiske kontroller
- Hormonforstyrrelser
- Prevensjon -informasjon om spiral,p-sprøyter,p-piller og andre alternativer/
- Blødningforstyrrelser Celleprøve og ev biopsi
- Kjønnssykdommer:
kondylomersopp 

Gynekologiskkontroll  1400kr
/en kontroll  omfatter- gynekologisk undersøkelse, ultralyd av kvinnelige kjønnnsorganer, cytologi, kolonoskopi, henvinsnig, resept

Kontroll inntil 2 mnd 1100
Svangerskapskontroll andre gang 1000
(+47) 22 209 001
3D bilde

USG 3D / 4D

På Anker legesenter tilbyr vi nå 3D og 4D ultralyd!
Et 3D bilde er et stillebilde og 4D viser bilder i bevegelser. Når barnet ligger i riktig posisjon er denne udnersøkelsen en opplevelse for både mor og far. 3D/4D ultralyd anbefales å gjøre i uke 25-30 ettersom romforholdene er mest gunstige disse ukene.

Undersøkelsen kan likevel , uansett barnets alder, være en teknisk vanskelig undersøkelse. Dette fordi flere betingelser må være til stede for å lage vellykkende bilder. Gode 3D bilder kan derfor ikke alltid garanteres. Hvis barnet ligger i en ugunstig posisjon må mor opp og bevege seg slik at barnet forhåpentligvis snur seg og fine 3D bilder kan tas. Hvis leiet ikke endrer seg får du vanlige 2D bilder.

Vårt ønske er å lage fine 3D/4D bilder så vi setter av 45min til denne undersøkelsen. Forhåpentligvis samarbeider barnet litt med oss denne tiden.

Hva får du med deg hjem?
Du får med deg printende bilder. Ved 3D og 4D får du i tillegg bilder og film av barnet ditt på egen dvd. Pris: 1550. Inkludert DVD og bilder.